خدمات ما

راهکارهای نرم افزاری
Software Solutions

مراحل پنج گانه استراتژی، محدوده عمل، ساختار، اسکلت بندی، سطح و سپس تحلیل و طراحی رابط کاربری تا توسعه فرانت و بک اند نرم افزار توسط مجموعه دانش بنیان ایمن آریا

ارائه سرویس های مرکز داده
Data Center Services

مجموعه ای از سرورها و تجهیزات شبکه با بهره گیری از امکانات زیرساختی و ارتباطی برای رایانش ابری و میزبانی، مجموعه بزرگی از داده ها در کنار یکدیگر و بدون وقفه امور مربوط به رایانش، ذخیره سازی و انتقال داده را انجام می دهند

زیر ساخت فروش
Sales Infrastructure

ارائه سیستم اختصاصی مدیریت ارتباط با مشتریان با قابلیت تطابق پذیری با تمامی کسب و کارها و محصولات، به ساختار فروش شما هوشمندی و انسجام می بخشد