تیم ایمن آریا

تیم ایمن آریا متشکل از استعدادهای برتر، جوان و در عین حال باتجربه است که به عنوان پیشروان صنعت آی تی در تخصص های متنوعی مانند شبکه، سخت افزار، نرم افزار، رابط و تجربه کاربری، محتوا و ... فعالیت میکنند

سعید سوزن گر
سعید سوزن گر
CEO
آرمین چیت سازان
آرمین چیت سازان
CIO
لادن طاهری
لادن طاهری
CTO
شهاب حسینی
شهاب حسینی
Front-End Developer
سینا صفری
سینا صفری
Back-End Developer
مهدی هوایی
مهدی هوایی
Front-End Developer
علیرضا ملک زاده
علیرضا ملک زاده
UI/UX Specialist
داویت مومجیان
داویت مومجیان
Content Manager
شکوفه محمد نژاد
شکوفه محمد نژاد
Content Expert
غزال نفری
غزال نفری
Office Assistant